3906A ,טונר למדפסת hp חלופי

תכולה: 0 עמוד
זמינות: יומיים
מחיר: 160
מחיר בקניית שני מוצרים: ₪137
הזמן שני מוצרים וקבל הנחת מע"מ
הזמן 5 מוצרים וקבל את המוצר החמישי בחינם
יומיים
יומיים
מתאים למדפסות:

LAZERJET 5L,6L,3100,3150

אנו ערבים לאיכותם ותקינותם של מוצרינו.
מוצר פגום שיתקבל במשרדנו (אפשר בדואר)
יוחלף למוצר חדש כפוף לתוקף האחריות ותכולת הדיו