6001A ,טונר למדפסת hp תואם כחול

תכולה: 0 עמוד
זמינות: יומיים
מחיר: 200
מחיר בקניית שני מוצרים: ₪171
הזמן שני מוצרים וקבל הנחת מע"מ
הזמן 5 מוצרים וקבל את המוצר החמישי בחינם
יומיים
יומיים
מתאים למדפסות:

COLOR LAZERJET 1600,2600,2605,1015,1017

אנו ערבים לאיכותם ותקינותם של מוצרינו.
מוצר פגום שיתקבל במשרדנו (אפשר בדואר)
יוחלף למוצר חדש כפוף לתוקף האחריות ותכולת הדיו