6020B,טונר למדפסת זירוקס תואם שחור

תכולה: 1500 עמוד
זמינות: יומיים
מחיר: 90
מחיר בקניית שני מוצרים: ₪77
הזמן שני מוצרים וקבל הנחת מע"מ
הזמן 5 מוצרים וקבל את המוצר החמישי בחינם
יומיים
יומיים
מתאים למדפסות:

6020,6022,6025,6027

אנו ערבים לאיכותם ותקינותם של מוצרינו.
מוצר פגום שיתקבל במשרדנו (אפשר בדואר)
יוחלף למוצר חדש כפוף לתוקף האחריות ותכולת הדיו