6511X ,טונר למדפסת hp תואם

תכולה: 12000 עמוד
זמינות: יומיים
מחיר: 180
מחיר בקניית שני מוצרים: ₪154
הזמן שני מוצרים וקבל הנחת מע"מ
הזמן 5 מוצרים וקבל את המוצר החמישי בחינם
יומיים
יומיים
מתאים למדפסות:

LAZERJET 2410,2420,2430

אנו ערבים לאיכותם ותקינותם של מוצרינו.
מוצר פגום שיתקבל במשרדנו (אפשר בדואר)
יוחלף למוצר חדש כפוף לתוקף האחריות ותכולת הדיו