Q1338X ,טונר למדפסת hp תואם

תכולה: 24000 עמוד
זמינות: יומיים
מחיר: 220
מחיר בקניית שני מוצרים: ₪188
הזמן שני מוצרים וקבל הנחת מע"מ
הזמן 5 מוצרים וקבל את המוצר החמישי בחינם
יומיים
יומיים
מתאים למדפסות:

LAZERJET 4200,4250N

אנו ערבים לאיכותם ותקינותם של מוצרינו.
מוצר פגום שיתקבל במשרדנו (אפשר בדואר)
יוחלף למוצר חדש כפוף לתוקף האחריות ותכולת הדיו