Q2670A ,טונר למדפסת hp תואם שחור

תכולה: 6000 עמוד
זמינות: יומיים
מחיר: 300
מחיר בקניית שני מוצרים: ₪256
הזמן שני מוצרים וקבל הנחת מע"מ
הזמן 5 מוצרים וקבל את המוצר החמישי בחינם
יומיים
יומיים
מתאים למדפסות:

COLOR LAZERJET 3500,3550,3700

אנו ערבים לאיכותם ותקינותם של מוצרינו.
מוצר פגום שיתקבל במשרדנו (אפשר בדואר)
יוחלף למוצר חדש כפוף לתוקף האחריות ותכולת הדיו