SCX4720/4520 טונר למדפסת סמסונג תואם

תכולה: 5000 עמוד
זמינות: יומיים
מחיר: 130
מחיר בקניית שני מוצרים: ₪111
הזמן שני מוצרים וקבל הנחת מע"מ
הזמן 5 מוצרים וקבל את המוצר החמישי בחינם
יומיים
יומיים
מתאים למדפסות:

SCX4520/SCX4720

אנו ערבים לאיכותם ותקינותם של מוצרינו.
מוצר פגום שיתקבל במשרדנו (אפשר בדואר)
יוחלף למוצר חדש כפוף לתוקף האחריות ותכולת הדיו