655C, דיו למדפסת hp מקורי כחול

זמינות: במלאי
מחיר: 50
מתאים למדפסות:

3525,4615,4625,5525,6525

אנו ערבים לאיכותם ותקינותם של מוצרינו.
מוצר פגום שיתקבל במשרדנו (אפשר בדואר)
יוחלף למוצר חדש כפוף לתוקף האחריות ותכולת הדיו