920BXL, דיו למדפסת hp מקורי שחור, 32 מ”ל

תכולה: 32 מ"ל
זמינות: במלאי
מחיר: 180
מתאים למדפסות:

6000,6500,7000

אנו ערבים לאיכותם ותקינותם של מוצרינו.
מוצר פגום שיתקבל במשרדנו (אפשר בדואר)
יוחלף למוצר חדש כפוף לתוקף האחריות ותכולת הדיו