920YXL, דיו למדפסת hp מקורי צהוב, 8 מ”ל

תכולה: 8 מ"ל
זמינות: במלאי
מחיר: 80
מתאים למדפסות:

6000,6500,7000

אנו ערבים לאיכותם ותקינותם של מוצרינו.
מוצר פגום שיתקבל במשרדנו (אפשר בדואר)
יוחלף למוצר חדש כפוף לתוקף האחריות ותכולת הדיו