940MXL , דיו למדפסת hp מקורי אדום, 20 מ”ל

תכולה: 20 מ"ל
זמינות: במלאי
מחיר: 100
מתאים למדפסות:

8500

אנו ערבים לאיכותם ותקינותם של מוצרינו.
מוצר פגום שיתקבל במשרדנו (אפשר בדואר)
יוחלף למוצר חדש כפוף לתוקף האחריות ותכולת הדיו