950BXL , דיו למדפסת hp שחור מקורי , 53 מ”ל

תכולה: 53 מ"ל
זמינות: במלאי
מחיר: 190
מתאים למדפסות:

8100,8600,8620

אנו ערבים לאיכותם ותקינותם של מוצרינו.
מוצר פגום שיתקבל במשרדנו (אפשר בדואר)
יוחלף למוצר חדש כפוף לתוקף האחריות ותכולת הדיו