CANON PG512 דיו למדפסת Canon Pixma Mx360 חליפי שחור + CANON CL513 דיו למדפסת Canon Pixma Mx360 חליפי צבע (מתאים לפקס)

מבצע!
תכולה: שחור 15 מ"ל + צבע 13 מ"ל
זמינות: במלאי
מחיר: 178 149
מתאים למדפסות:

360/IP2700,M240/250/260/270/480/490 MX320/330/340/350

אנו ערבים לאיכותם ותקינותם של מוצרינו.
מוצר פגום שיתקבל במשרדנו (אפשר בדואר)
יוחלף למוצר חדש כפוף לתוקף האחריות ותכולת הדיו