CANON PG40 דיו למדפסת קנון מקורי שחור+CANON CL41 דיו למדפסת קנון מקורי צבע

תכולה: שחור 16 מ"ל + צבע 12 מ"ל
זמינות: במלאי
מחיר: 200
מתאים למדפסות:

IP1200/1300/1600/1700/1800/1900 IP2200/2500/2600/ MP140/150/160/170/180/190/210/ MP220/450/460/470, MX300/310

אנו ערבים לאיכותם ותקינותם של מוצרינו.
מוצר פגום שיתקבל במשרדנו (אפשר בדואר)
יוחלף למוצר חדש כפוף לתוקף האחריות ותכולת הדיו