CANON PG40 דיו למדפסת קנון חליפי שחור CANON CL41 דיו למדפסת קנון חליפי צבע (מתאים לפקס)

מבצע!
תכולה: שחור 15 מ"ל + צבע 13 מ"ל
זמינות: במלאי
מחיר: 158 129
מתאים למדפסות:

IP1200/1300/1600/1700/1800/1900 IP2200/2500/2600/ MP140/150/160/170/180/190/210/ MP220/450/460/470, MX300/310

אנו ערבים לאיכותם ותקינותם של מוצרינו.
מוצר פגום שיתקבל במשרדנו (אפשר בדואר)
יוחלף למוצר חדש כפוף לתוקף האחריות ותכולת הדיו