CANON PG510 דיו למדפסת קנון מקורי שחור + CANON CL511 דיו למדפסת קנון מקורי צבע

תכולה: שחור 9 מ"ל + צבע 9 מ"ל
זמינות: במלאי
מחיר: 180
מתאים למדפסות:

IP2700,M240/250/260/270/280/480/490 MX320/330/340/350/360

אנו ערבים לאיכותם ותקינותם של מוצרינו.
מוצר פגום שיתקבל במשרדנו (אפשר בדואר)
יוחלף למוצר חדש כפוף לתוקף האחריות ותכולת הדיו